FINDTEXTEX

Obsahuje informácie o text, ktorý chcete vyhľadať v ovládacom prvku RTF. Táto štruktúra sa používa správou EM_FINDTEXTEX.

 tYPEDEF struct _findtextex {CHARRANGE penále;      / / rozsah vyhľadávania
    Ukončený nulou LPSTR lpstrText;     / / zakončený reťazec nájsť
    CHARRANGE chrgText;  / / zistil rozsah, v ktorom textu
} FINDTEXTEX 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.
Unicode:Definovaný formát Unicode a ANSI štruktúry.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry

Index