EM_SETBKGNDCOLOR

EM_SETBKGNDCOLOR správy Nastaví farbu pozadia ovládaciemu prvku RTF.

EM_SETBKGNDCOLOR wParam = fUseSysColor (WPARAM) (int); 
lParam = clr (LPARAM) (COLORREF) 
 

Parametre

fUseSysColor
Hodnota určujúca, či použitie systémovej farby. Ak tento parameter nie je nenulové, pozadia je nastavená na systém farbu pozadia okna. V opačnom prípade pozadia nastaviť s určenou farbou.
clr
COLORREF štruktúra špecifikujúce farbu, ak fUseSysColor je nula.

Note:

Vráti starý farba pozadia.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Bohatý upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť správy, COLORREF

Index