ENDROPFILES

ENDDROPFILES štruktúra obsahuje informácie súvisiace s upozornením EN_DROPFILES . Ovládací prvok RTF keď obdrží pošle toto hlásenie oznámenia WM_DROPFILES správ.

tYPEDEF struct _endropfiles {NMHDR nmhdr; 
    Popisovač hDrop; 
    DLHÉ KP; 
    BOOL fProtected; 
} ENDROPFILES 
 

Členovia

nmhdr
Oznámenie hlavičky.
hDrop
Rukoväť na zoznam vynechaných súborov, (rovnaké ako pri WM_DROPFILES). Táto rukoväť sa používa s DragFinish, DragQueryFilea DragQueryPoint funkcie.
cp
Pozícia znaku, akou by vložili vynechané súbory.
fProtected
Boolovská hodnota, ktorá určuje či zadaný znak pozícia je chránené (hodnota TRUE) alebo nie sú chránené (FALSE).

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Bohatý upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry, DragFinish DragQueryFile DragQueryPoint, EN_DROPFILES, WM_DROPFILES

Index