EM_SELECTIONTYPE

EM_SELECTIONTYPE hlásenie určuje typ výberu pre ovládací prvok RTF.

EM_SELECTIONTYPE wParam = 0; 
lParam = 0 
 

Note:

Ak výber je prázdny, alebo jeden alebo viac z nasledujúcich hodnôt, vráti SEL_EMPTY:

Hodnota Obsah výber
SEL_TEXT Textu
SEL_OBJECT Aspoň jeden objekt OLE
SEL_MULTICHAR Viac než jeden znak textu
SEL_MULTIOBJECT Viac ako jeden objekt OLE

Poznámky

Toto hlásenie je užitočné počas WM_SIZE spracovania pre materské ovládania bezedné RTF.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad správ Rich upraviť WM_SIZE

Index