REQRESIZE

REQRESIZE štruktúra obsahuje požadovanú veľkosť ovládacieho prvku RTF. Ovládací prvok RTF odošle túto štruktúru svoje rodičovské okno ako súčasť hlásenie oznámenia EN_REQUESTRESIZE.

tYPEDEF struct _reqresize {NMHDR nmhdr; 
    RECT rc; 
} REQRESIZE 
 

Členovia

nmhdr
Oznámenie hlavičky.
rc
Požadované novú veľkosť.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry EN_REQUESTRESIZE

Index