ENSAVECLIPBOARD

Obsahuje informácie o objektov a textu do schránky.

tYPEDEF struct {
  NMHDR nmhdr;    
  DLHÉ cObjectCount; 
  DLHÉ cch;      
} ENSAVECLIPBOARD 

Členovia

nmhdr
Oznámenie hlavičky.
cObjectCount
Počet objektov do schránky.
cch
Počet znakov v schránke.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Rich upraviť kontroly prehľad, Rich úpravy štruktúry

Index