EM_DISPLAYBAND

EM_DISPLAYBAND zobrazí časť obsahu bohatých upraviť kontrolu ako predtým naformátovaná pre zariadenie pomocou EM_FORMATRANGE správy.

EM_DISPLAYBAND wParam = 0; 
lParam = lprc (LPARAM) (LPRECT) 
 

Parametre

lprc
Smerník na štruktúru RECT , špecifikujúce oblasti zariadenie na zobrazenie.

Note:

Ak operácia je úspešná, vrátená hodnota je pravda.

Ak operácia zlyhá, vrátená hodnota je FALSE.

Poznámky

Text a OLE objekty sú Vystrihne obdĺžnika. Uplatňovanie nie je potrebné stanoviť orezové regiónu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v richedit.h.

Pozri tiež

Bohatý upraviť kontroly prehľad, Rich upraviť správ, EM_FORMATRANGE, RECT

Index