EndUpdateResource

EndUpdateResource funkcia končí zdrojov update v spustiteľný súbor.

BOOL EndUpdateResource ( ZVLÁDNUŤ  hUpdate; / / aktualizáciu súboru zvládnuťBOOLfDiscard / / write vlajky);
 

Parametre

hUpdate
Popisovača použitého zdroja aktualizácie. Táto rukoväť je vrátené funkciou BeginUpdateResource.
fDiscard
Určuje, či sa zápis zdroja aktualizácie na spustiteľný súbor. Ak tento parameter hodnotu TRUE, sa žiadne zmeny k spustiteľnému súboru. Ak je NEPRAVDIVÉ, zmeny.

Note:

Ak funkciu uspeje a úpravy akumulované zdrojov špecifikovaných volaním funkcie UpdateResource sú napísané pre zadaný spustiteľný súbor, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Nepodporované.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v winbase.h.
Importovať knižnica:Použiť kernel32.lib.
Unicode:Implementovaný ako Unicode, ANSI verzia v systéme Windows NT.

Pozri tiež

Zdroje prehľad funkcií zdrojov, BeginUpdateResource, UpdateResource

Index