ICONRESDIR

ICONRESDIR štruktúra obsahuje rozmery a formát farieb jednotlivých ikonu obrázku v skupinu zdrojov. Štruktúra definícia uvedená, tu je vysvetlenie iba; nie je prítomný akýkoľvek štandardný hlavička súboru.

struct ICONRESDIR {BAJT šírky; 
    BAJT výškou; 
    BAJT ColorCount; 
    BAJT vyhradené; 
} ICONRESDIR 
 

Členovia

Šírka
Určuje šírku ikonu, v pixeloch. Prijateľné hodnoty sú 16, 32 a 64.
Výška
Určuje výšku ikonu, v pixeloch. Prijateľné hodnoty sú 16, 32 a 64.
ColorCount
Určuje počet farieb na ikone. Prijateľné hodnoty sú 2, 8 a 16.
vyhradené
Vyhradené; musí byť nastavená na rovnakú hodnotu ako vyhradené pole v hlavičke súboru ikona.

Poznámky

ICONRESDIR štruktúra prechádza v štruktúre RESDIR , opisuje RESDIR štruktúra ikonu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.

Pozri tiež

Zdroje prehľad zdrojov štruktúr, RESDIR

Index