MESSAGE_RESOURCE_BLOCK

MESSAGE_RESOURCE_BLOCK štruktúra obsahuje informácie o správe struny s identifikátormi v rozsahu naznačenom členmi LowId a HighId .

tYPEDEF struct _MESSAGE_RESOURCE_BLOCK {ULONG LowId; 
    ULONG HighId; 
    ULONG OffsetToEntries; 
} MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, * PMESSAGE_RESOURCE_BLOCK 
 

Členovia

LowId
Určuje najnižšiu správy identifikátoru obsiahnutému v rámci tohto MESSAGE_RESOURCE_BLOCK.
HighId
Určuje najvyššiu správy identifikátoru obsiahnutému v rámci tohto MESSAGE_RESOURCE_BLOCK.
OffsetToEntries
Určuje offset, v bajtoch od začiatku MESSAGE_RESOURCE_DATA štruktúra MESSAGE_RESOURCE_ENTRY štruktúry v tejto MESSAGE_RESOURCE_BLOCK. MESSAGE_RESOURCE_ENTRY štruktúry obsahovať správu reťazce.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v winnt.h.

Pozri tiež

Zdroje prehľad zdrojov štruktúr, MESSAGE_RESOURCE_DATA, MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

Index