Použitím položky ponuky bitové mapy

Systém môžete použiť bitová mapa namiesto textový reťazec sa zobrazí položka ponuky. Chcete použiť bitovú mapu, musí nastaviť príznak MFT_BITMAP pre položku ponuky a zadajte rúčka bitovú mapu, ktorá systému by mali zobrazovať pre položku ponuky. Táto časť popisuje nastaviť príznak MFT_BITMAP a načítať popisovač bitová mapa.

Aplikácie napísané pre 16-bitové verzie systému Windows môžete nastaviť príznak MF_BITMAP so starými funkcií menu.

Index