GetMenuItemRect

Funkcia GetMenuItemRect načíta ohraničovacieho rámčeka zadaná ponuka položky.

BOOL GetMenuItemRect ( HWND  hWnd;  HMENU  hMenu;  UINT  uItem;  LPRECT  lprcItem  );
 

Parametre

hWnd
Rukoväť na okno obsahujúce menu.

Windows NT 5.0 a systém Windows 98: Ak hMenu parameter reprezentuje popup menu, táto hodnota je NULL, funkcia nájsť ponuke okno.

hMenu
Spracovať do ponuky.
uItem
Zero-based pozícia v menu.
lprcItem
Smerník na RECT štruktúry, ktorá poberá ohraničovacieho rámčeka zadaná ponuka tovaru vyjadrené v obrazovkových súradniciach.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Ak chcete získať rozšírené informácie o chybách, použite funkcia GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Prehľad menu, Menu funkcie, RECT

Index