Ponuka kľučky

Systém vytvára jedinečné rukoväť pre každú menu. Ponuka rukoväť je hodnota typu HMENU . Žiadosť musí špecifikovať ponuka rukoväť v mnohých funkcií menu Win32. Získavate rúčka ponukami pri vytváraní ponuky alebo načítať prostriedok ponuky. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie Menu.

Načítať popisovač na panel s ponukami pre ponuku, ktorá má vytvoriť alebo načítať, použite funkciu GetMenu . Načítať popisovač do vedľajšej ponuky priradené položky ponuky, použite funkciu GetSubMenu alebo GetMenuItemInfo . Na získanie popisovača do okna menu použiť funkciu GetSystemMenu.

Index