Zobrazenie ponuky

Po ponuku bolo naložené alebo vytvorené, musia priradené k oknom, predtým, ako systém môže zobraziť. Ponuku môžete priradiť definovaním triedy ponuky. Ďalšie informácie nájdete v téme Okno triedy ponuky. Môžete priradiť aj ponuka okna špecifikovaním rukoväť na menu ako parameter hMenu CreateWindow alebo CreateWindowEx funkcia alebo volaním funkcie SetMenu.

Ak chcete zobraziť kontextovú ponuku použite funkciu TrackPopupMenuEx . Kontextové ponuky, nazývané aj plávajúce rozbaľovacie menu alebo kontextové menu sa zvyčajne zobrazujú pri WM_CONTEXTMENU správu spracuje.

Staršie TrackPopupMenu funkciu naďalej podporované, ale nové aplikácie by mali použiť funkciu TrackPopupMenuEx.