Vytvorenie bitovej mapy

Keď nastavíte MFT_BITMAP alebo MF_BITMAP typu príznak pre položku ponuky, je nutné zadať rúčka bitovú mapu, ktorá systému by mali zobrazovať pre položku ponuky. Môžete poskytnúť bitovú mapu ako prostriedok bitovej mapy alebo vytvoriť bitovú mapu v čase spustenia. Ak použijete bitovú mapu zdrojov, môžete použiť LoadBitmap funkcia Načítať bitovej mapy a získať jeho rukoväť.

Na vytvorenie bitovej mapy v čase spustenia, použite grafické device interface (GDI) funkcie. GDI poskytuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť bitovú mapu v čase spustenia, ale vývojári sa zvyčajne používa nasledovná metóda:

  1. Použitie CreateCompatibleDC funkciu vytvoriť kontext, zariadenie kompatibilné so zariadením kontextom používajú hlavné okno aplikácie.
  2. Použitie CreateCompatibleBitmap funkciu vytvoriť bitová mapa kompatibilné s hlavného okna aplikácie alebo pomocou CreateBitmap funkciu vytvoriť Čiernobiela bitová mapa.
  3. Použitie VybraťObjekt funkcia vyberte bitovú mapu do súvislosti s kompatibilným zariadením.
  4. Použitie GDI výkres funkcie, ako napríklad elipsy a LineTo, nakreslite obrázok do bitovej mapy.

Ďalšie informácie nájdete v téme bitové mapy.

Index