WM_ENTERMENULOOP

WM_ENTERMENULOOP správy informuje hlavného okna postup podávania žiadostí do ponuky modálne slučky.

WM_ENTERMENULOOP wParam = (int) fIsTrackPopupMenu / / flags kontextovej ponuke lParam = 0;            / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

fIsTrackPopupMenu
Určuje, či ponuka okno bol zadaný pomocou funkcie TrackPopupMenu . Parameter DomainDNSRegistrationEnabled má hodnotu TRUE, ak ponuka okno bol zadaný pomocou TrackPopupMenua FALSE, ak to nebolo.

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Poznámky

Funkcia DefWindowProc vráti nulu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad menu, Menu správy, DefWindowProc, WM_EXITMENULOOP

Index