Staré šablóny Menu formát

Starej šablóny ponuky (pre systémy staršie ako systém Windows 95 alebo Windows NT 4.0) definuje ponuku, ale nepodporuje nové funkcie ponuky. Prostriedok staré šablóny ponuka má typ prostriedku RT_MENU.

Staré ponuka šablóna pozostáva z MENUITEMTEMPLATEHEADER štruktúra nasleduje jeden alebo viacero MENUITEMTEMPLATE štruktúr.

Index