Nakládku Menu-Template Resource

Chcete načítať prostriedok ponuka šablóny, použiť funkciu LoadMenu špecifikujúce rukoväť na modul, ktorý obsahuje zdroj a identifikátor šablóny ponuky. Funkcia LoadMenu vráti ponuka rukoväť, ktoré môžete použiť na priradenie v ponuke okno. Toto okno sa stane vlastníkom okno v ponuke, prijímanie všetkých správ vytvorených v ponuke.

Ak chcete vytvoriť ponuku zo šablóny ponuku, ktorá je už v pamäti, použite funkciu LoadMenuIndirect . Je to užitočné, ak vašu žiadosť generuje ponuku šablón dynamicky.

Chcete priradiť ponuky okno, použite funkciu SetMenu alebo zadajte v ponuke rukoväť v parametri hMenu CreateWindowEx funkcia pri vytváraní okna. Ďalším spôsobom môžete priradiť ponuky okno je určiť šablónu ponuky, kedy môžete zaregistrovať triedu okna; šablóna určuje zadaná ponuka ako menu triedy pre túto triedu okna.

Mať systém automaticky priradiť špecifické ponuke okna Spresniť šablóna v ponuke, ak môžete zaregistrovať triedu okna. Šablóna určuje ako zadaná ponuka triedy ponuky pre túto triedu okna. Potom, keď vytvoríte okno danej triedy, systém automaticky priradí zadaná ponuka okna.

Na vytvorenie triedy ponuky obsahovať identifikátor prostriedku ponuka šablóny ako člen lpszMenuName WNDCLASS štruktúra a potom odošlite adresu štruktúru s funkciou RegisterClass.

Index