Vlastník ťahané položky Menu

Žiadosť môže úplne kontrolu vzhľadu položka ponuky pomocou ťahané vlastníkom tovaru. Vlastník ťahané položiek vyžadovať uplatňovanie prevziať celkovú zodpovednosť za kresbu vybraté (zvýraznené), odbavené a neodbavené štátov. Napríklad, ak žiadosť písma ponuky, môže čerpať každá položka ponuky pomocou zodpovedajúcich písma; položka pre Roman by sa vyberali s Rímskej, položke na kurzívu by sa čerpal v kurzíva, a tak ďalej.

Ďalšie informácie nájdete v časti Položky Menu Creating Owner-Drawn.

Index