Ponuka šablóny zdrojov

Väčšina aplikácií vytváranie ponúk pomocou ponuky šablóny zdrojov. Ponuka šablóna definuje ponuky, vrátane položiek panela s ponukami a všetky ponuky. Informácie o vytváraní prostriedok ponuka šablóny nájdete dokumentáciu dodanú s programom vývojárske nástroje.

Po vytvorení prostriedok ponuka šablóny a pridať ju do vašej aplikácie je spustiteľný (.Súbor EXE), môžete použiť funkciu LoadMenu to load resource do pamäte. Táto funkcia vráti hodnotu rukoväť na ponuku, ktorú potom môžete priradiť k okno pomocou funkcie SetMenu.

Vykonávanie ponuky ako zdroje podá žiadosť ľahšie lokalizovať na použitie vo viacerých krajinách. Len prostriedok definičný súbor potrebuje lokalizovanom pre každý jazyk aplikácie zdrojový kód.

Index