Predvolené položky ponuky

Vedľajšia ponuka môže obsahovať jedno predvolené položky ponuky. Keď používateľ otvorí vedľajšia ponuka kliknete, systém odošle správu o príkaz v ponuke vlastník okna a zatvorí ponuku akoby boli vybraní príkaz položku Predvolené. Ak neexistuje žiadna položka predvoleného nastavenia príkaz, vedľajšia ponuka zostane otvorená. Získať a nastaviť predvolené položky vedľajšia ponuka, pomocou funkcií GetMenuDefaultItem a SetMenuDefaultItem.

Index