WM_NEXTMENU

WM_NEXTMENU správa sa odosiela žiadosť použijete kláves so šípkou doľava alebo doprava môžete prepnúť na panel s ponukami a v systémovej ponuke.

WM_NEXTMENU
nVirtKey = wParam (int); 
pmdin = lParam (LPMDINEXTMENU) 
 

Parametre

nVirtKey
Hodnota wParam. Určuje kód virtuálneho klávesu kľúča.
pmdin
Hodnota lParam. Určuje adresu MDINEXTMENU štruktúra, ktorá obsahuje informácie o ponuke má byť aktivovaná.

Poznámky

V reakcii na túto správu, žiadosť môžete zadať v ponuke Prejsť v hmenuNext člen MDINEXTMENU a okno prijímať oznámenia správy ponuky vo hwndNext členských MDINEXTMENU štruktúru. Musíte nastaviť aj členov na zmeny prejavili (sú spočiatku NULL).

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad menu, Menu správy MDINEXTMENU

Index