ReleaseCapture

ReleaseCapture funkcia uvoľňuje zachytiť myšou z okna v súčasnej vlákno a obnoví bežnej myši vstupné spracovania. Okno, v ktorom bol zajatý myši dostane všetky vstup myši, bez ohľadu na pozíciu kurzora, okrem prípadov, keď tlačidla myši klikli, kým sa kurzor horúca škvrna v okne iným vláknom.

BOOL ReleaseCapture(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Aplikácia vyžaduje táto funkcia po volaní funkcie SetCapture.

Systém Windows 95:Volanie ReleaseCapture spôsobuje stráca myši snímanie hlásenie WM_CAPTURECHANGED okno.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Myš vstup prehľad vstup funkcie myši, GetCapture, SetCapture, WM_CAPTURECHANGED

Index