MOUSEMOVEPOINT

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

MOUSEMOVEPOINT štruktúra obsahuje informácie o umiestnení myši v obrazovkových súradniciach.

tYPEDEF struct tagMOUSEMOVEPOINT {
    int x;
    int y;
    DWORD čas;
    DWORD dwExtraInfo;
} MOUSEMOVEPOINT, * PMOUSEMOVEPOINT, OVEĽA * LPMOUSEMOVEPOINT 

Členovia

x
Identifikuje súradnica x myši.
y
Identifikuje súradnica y myši.
čas
Určuje časovú pečiatku súradnice myši.
dwExtraInfo
Určuje dodatočné informácie súvisiace s touto koordinovať.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 5.0 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 98 alebo novší.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Myš vstup prehľad myši vstup štruktúry GetMouseMovePoints

Index