O vstup myši

Myš je dôle itým, ale nepovinná, vstup používateľa zariadenie pre aplikácie systému Win32. Dobre-písomných Win32-založené aplikácia by mali zahŕňať myši rozhranie, ale to by mala nesmie závisieť na myši ako jediný prostriedok získania vstup používateľa. Žiadosť by mala poskytovať kompletnú klávesnicu podporu ako aj.

Aplikačné Win32 prijíma myši signál vo forme správ, ktoré sú zasielané alebo vyslaný do svojho systému windows.

Index