Myš správy

Myš generuje vstupnú udalosť vždy, keď sa užívateľ pohne myšou, alebo lisy uvoľnení tlačidla myši. Systém konvertuje vstupné udalostí myš na správy a príspevky na príslušné vlákno správ vo fronte. Keď myš správy sú vyslaní rýchlejšie, než vlákno môže spracovať, systému odstráni všetky, ale posledné správy myši.

Okno dostane správu, myš, keď myš udalosť nastala keď je kurzor v rámci hraníc okna, alebo keď okna bol zajatý myši. Myš správy sú rozdelené do dvoch skupín: klient priestoru správy a nonclient oblasť správy. Obvykle aplikácia procesy klienta oblasť správy a ignoruje nonclient oblasť správy.

Index