O správy a fronty správ

Na rozdiel od MS-DOS-based applications Win32 aplikácií sú poháňané udalosť. Netočím explicitne funkcie volania (napríklad c run-time knižnici hovory) na získanie vstupu. Namiesto toho sa čakať na systém priechod vstupu do ich.

Systém prechádza všetky vstup pre žiadosť o rôznych oknách v žiadosti. Každú testovaciu jamku má funkciu nazýva okno postupu, že systém vyžaduje vždy, keď má vstup pre dané okno. Okno postup spracováva vstupné a ovládanie sa vráti do systému. Ďalšie informácie o okne postupy nájdete v časti Okna postupy.

Index