Manipulačné správa

Žiadosť musí odstrániť a spracovať správy zverejnené správy vo fronte jeho závity. Singel-závitové aplikácie zvyčajne používa správu slučky v jeho WinMain funkcia odstrániť a správy posielať vhodné okno postupy na spracovanie. Žiadosti s viacerými vláknami môžu zahŕňať správu vedenia v každej vlákno, ktoré vytvára okno. Nasledujúce časti popisujú ako správy slučky funguje a vysvetľujú úlohu okno postup:

Index