Údaje v okne štruktúra

Keď žiadosť MDI registre triedu okna, môže vyhradiť medzeru v štruktúre okno aplikácie údaje špecifické pre tejto konkrétnej triedy systému windows. Na ukladanie a načítavanie údajov v túto medzeru, aplikácia používa GetWindowWord, SetWindowWord, GetWindowLonga SetWindowLong funkcie.

Chcete zachovať veľké množstvo údajov pre dieťa okno, žiadosť môže vyhradiť pamäť pre štruktúru údajov a potom uložte rúčka pamäte obsahujúcej konštrukcii medzera priradené dcérskym oknom.

Index