Urýchľovačov

Na prijímanie a spracovanie skratky pre jej podriadené okná, MDI žiadosť musí obsahovať funkciu TranslateMDISysAccel v jeho správe slučke. Loop musí volať TranslateMDISysAccel pred volaním funkcie TranslateAccelerator alebo DispatchMessage.

Skratky v ponuke okno pre dieťa okno MDI sú odlišné od podmienok pre-MDI dcérskym oknom. V MDI dcérskym oknom, alt + – (mínus) kombinácia klávesov sa otvorí ponuka okno ctrl + f4 klávesovú kombináciu zavrie okno aktívneho dieťaťa a ctrl + f6 klávesovú kombináciu aktivuje okno ďalšie dieťa.