TranslateMDISysAccel

TranslateMDISysAccel funkcia procesy akcelerátora úderov na príkazy ponuky okno viacnásobné okná dieťa dokumentov rozhranie (MDI) spojené s zadané okno klienta MDI. Funkcia prekladá WM_KEYUP a WM_KEYDOWN správy WM_SYSCOMMAND správy a posiela ich na vhodné podriadené okná MDI.

BOOL TranslateMDISysAccel ( HWND  hWndClient; / / zvládnuť MDI klientskeho oknaLPMSGlpMsg / / address konštrukcie s údaje správy);
 

Parametre

hWndClient
Spracovať do okna klienta MDI.
lpMsg
Ukazovateľ na správu preberala pomocou funkcie GetMessage alebo PeekMessage . Správa musí byť MSG štruktúru a obsahovať údaje správy z front hlásení aplikácie.

Note:

Ak správa je preložená do príkazu systému, vrátená hodnota je nenulové.

Ak správa nie je preložený do príkazu systému, vrátená hodnota je nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Viacnásobné rozhrania prehľad dokumentu, viaceré funkcie rozhrania dokumentu, GetMessage, PeekMessage, TranslateAccelerator, MSG, WM_KEYDOWN, WM_KEYUP, WM_SYSCOMMAND

Index