WM_MDITILE

Žiadosť sa odošle správa WM_MDITILE viacnásobné okná klienta dokument rozhranie (MDI) zariadiť všetky jej podriadené okná MDI vo formáte dlaždice.

WM_MDITILE wParam = (WPARAM) (UINT) zbytočné; / / usporiadania príznak lParam = 0;           / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

zbytočné
Určuje obklady vlajkou. Tento parameter môže byť jedna z nasledovných hodnôt:
Hodnota Význam
MDITILE_HORIZONTAL Dlaždice MDI podriadené okná tak, aby sa široká, ako tallový.
MDITILE_SKIPDISABLED Bráni systému windows dieťa so zdravotným postihnutím MDI sa dlaždice.
MDITILE_VERTICAL Dlaždice MDI podriadené okná tak, aby sa vysoká, ako široký.

Note:

Ak správu podarí, vrátená hodnota je pravda.

Ak sa správu nepodarí, vrátená hodnota je FALSE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Viacnásobné rozhrania prehľad dokumentu, viaceré dokument rozhrania správy, WM_MDICASCADE, WM_MDIICONARRANGE

Index