Zoznam poľa štruktúry

Nasledovnú štruktúru sa používa so zoznamom.

DELETEITEMSTRUCT

Index