LB_GETCOUNT

Aplikácia odošle hlásenie LB_GETCOUNT získať počet položiek v zozname.

LB_GETCOUNT wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je počet položiek v zozname alebo LB_ERR, ak sa vyskytne chyba.

Poznámky

Vrátený počet je väčšia než hodnota indexu poslednú položku (index je zero-based).

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy LB_SETCOUNT bola

Index