LB_SETHORIZONTALEXTENT

Aplikácia odošle hlásenie LB_SETHORIZONTALEXTENT nastaviť šírka v pixeloch, podľa ktorého zozname môžete horizontálne prebehne (posúvateľný šírka). Ak šírka zozname je menšia ako táto hodnota, Vodorovný posúvač posúva horizontálne položky v poli so zoznamom. Ak je šírka zozname rovná alebo je vyššia ako táto hodnota, je skrytý Vodorovný posúvač.

LB_SETHORIZONTALEXTENT wParam = cxExtent (WPARAM); / / horizontálne prejdite šírka lParam = 0;                 / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

cxExtent
Hodnota wParam. Určuje počet pixelov, pomocou ktorých je možné posúvať zozname.

Systém Windows 95 a Windows 98: WParam parameter je obmedzené na 16-bitové hodnoty.

Note:

Toto hlásenie sa nevráti hodnotu.

Poznámky

Odpovedať na správu LB_SETHORIZONTALEXTENT je musí definovať zozname s WS_HSCROLL štýlom.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LB_GETHORIZONTALEXTENT

Index