LB_RESETCONTENT

Žiadosť posiela LB_RESETCONTENT chcete odstrániť všetky položky zo zoznamu.

LB_RESETCONTENT wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Toto hlásenie sa nevráti hodnotu.

Poznámky

Ak vytvoríte zoznam s vlastníkom ťahané štýl, ale bez LBS_HASSTRINGS štýl, vlastník zozname dostane správu WM_DELETEITEM pre každú položku v zozname.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, WM_DELETEITEM

Index