LB_ITEMFROMPOINT

Túto správu na získanie indexu zero-based položka najbližšie zadaný bod v zozname pošle žiadosť.

LB_ITEMFROMPOINT wParam = 0;                / / neboli použité, musia byť nula lParam = (LPARAM) MAKELPARAM (xPos, yPos); / / súradnice bodu 
 

Parametre

xPos
Hodnota nízka-order slovo lParam. Určuje súradnica x bodu vzhľadom na ľavý horný roh oblasti klienta v poli so zoznamom.
yPos
Hodnota Rozdeli slovo lParam. Určuje súradnica y bodu vzhľadom na ľavý horný roh oblasti klienta v poli so zoznamom.

Note:

Vrátená hodnota obsahuje index najbližší bod v programe word nízka-order. Rozdeli slovo je nula, ak zadaný bod do klientskej oblasti zozname alebo jeden Ak je mimo oblasti klienta.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy

Index