LB_SETLOCALE

Aplikácia odošle hlásenie LB_SETLOCALE chcete nastaviť aktuálne miestne nastavenie v poli so zoznamom. Miestneho nastavenia môžete použiť na určenie správne poradie zoradenia zobrazený text (pre polia zoznamu štýlom LBS_SORT) a text pridaný LB_ADDSTRING správy.

LB_SETLOCALE wParam = wLocaleID (WPARAM);  / / locale identifikátor lParam = 0;           / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

wLocaleID
Hodnota wParam. Určuje identifikátor miestnych nastavení LCID, ktorý zozname bude používať pre triedenie pri pridávaní textu.

Note:

Vrátená hodnota je predchádzajúce identifikátor miestnych nastavení LCID. Ak wLocaleID parameter určuje miestne nastavenie, ktoré v systéme nie je nainštalovaný, vrátená hodnota je LB_ERR a aktuálne miestne nastavenie zoznamu poľa sa nezmení.

Poznámky

Použitie MAKELCID makro na výstavbu identifikátor miestnych nastavení LCID.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verzia 2.0 alebo novšia.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad, zoznam poľa správy, LB_ADDSTRING, LB_GETLOCALE, MAKELCID

Index