Virtuálne-Key Codes opísané

WParam parameter klávesnicového kódu správy obsahuje kód virtuálneho klávesu pre kľúč, ktorý bol stlačený alebo prepustený. Okno postup procesy alebo ju ignoruje správy klávesnicového kódu, v závislosti od hodnoty kód virtuálneho klávesu.

Typické okno postup spracováva iba malá podmnožina klávesnicového kódu správy, že dostáva a zvyšok ignoruje. Napríklad okno postup by mohol spracovávať iba WM_KEYDOWN klávesnicového kódu správy, a len tie, ktoré obsahujú virtuálne kľúčové kódy pre pohyb kurzora, posun kľúče (tiež nazývaný ovládacie klávesy) a funkčných klávesov. Typické okno postup nespracováva klávesnicového kódu správy od znakové klávesy. Namiesto toho používa funkciu TranslateMessage konvertovať správu do znakov správ. Ďalšie informácie o TranslateMessage a znakov správ, pozri Charakter správ.

Index