Ikona zničenie

Keď aplikácia nepotrebuje ikon vytvorených pomocou funkcie CreateIconIndirect , by zničiť ikonu. Funkcia DestroyIcon ničí ikonu rukoväť a uvoľní všetky pamäte využívanej na ikonu. Aplikácie by mali túto funkciu použiť iba pre ikony vytvorené pomocou CreateIconIndirect; nie je potrebné zničiť ostatné ikony.

Index