Prepínacie tlačidlá a začiarkavacie políčka

Dialógové okná použiť prepínacie tlačidlá a začiarkavacie políčka umožniť používateľom vybrať zo zoznamu možností. Prepínacie tlačidlá umožňujú používateľovi vyberať navzájom sa vylučujúcich možností; začiarkavacie políčka umožňujú používateľovi vybrať kombináciu možností.

Dialógové okno pole postupu môžete nastaviť počiatočný stav začiarkavacieho políčka pomocou CheckDlgButton funkcia, ktorá nastaví alebo zruší začiarknutie políčka. Pre prepínacie tlačidlá v skupine vzájomne sa vylučujúcich prepínacie tlačidlá, dialógové okno pole postup môžete použiť funkciu CheckRadioButton nastaviť patričný a automaticky vymazať prepínacie tlačidlo.

Pred dialógovým oknom ukončí, dialógové okno pole postupu môžete skontrolovať stav každého prepínacie tlačidlo a začiarknutie políčka pomocou IsDlgButtonChecked funkcie, ktorá vráti súčasný stav tlačidla. Dialógové okno zvyčajne ukladá tieto informácie na inicializáciu tlačidlá nabudúce vytvára dialógového okna.

Index