Dialógové okno pole štruktúry

Tieto štruktúry sa používajú na vytváranie a spravovanie dialógových oknách a ovládacích prvkov v dialógových oknách.

DLGITEMTEMPLATE
DLGTEMPLATE
MSGBOXPARAMS

Nasledovné témy popisujú pseudo-structures, ktoré nie sú definované žiadne štandardné hlavička súboru. Tieto témy poskytujú vysvetliť formát rozšíreného šablóny pre dialógové okno.

DLGITEMTEMPLATEEX
DLGTEMPLATEEX

Index