Kurzor zničenie

Môže zničiť kurzor rukoväť a uvoľniť pamäte kurzor používa volaním funkcie DestroyCursor . Táto funkcia však nemá žiadny vplyv na zdieľané kurzor. Zdieľané kurzor je platný tak dlho, ako modul, z ktorého bola načítaná zostane v pamäti. Nasledujúce funkcie získanie zdieľané kurzor:

Keď už nebudete potrebovať kurzor, ktorý ste vytvorili pomocou funkcie CreateIconIndirect , kurzor by zničiť. Funkcia DestroyIcon ničí kurzor rukoväť a oslobodzuje všetky pamäťové kurzor používa. Táto funkcia sa používa len na kurzory, ktoré boli vytvorené s CreateIconIndirect.

Index