Vytvorenie kurzor

V nasledujúcom príklade vytvára dve rukoväte kurzor: jeden pre štandardnej hodiny kurzor a druhý pre vlastné kurzor zahrnuté ako prostriedok v žiadosti zdrojov definičný súbor.

HINSTANCE hinst;      / / popisovača na aktuálnu inštanciu HCURSOR hCurs1, hCurs2;   / / kurzor kľučky / / Create štandardné hodiny kurzor. 
 
hCurs1 = LoadCursor (NULL, IDC_WAIT); 
 
/ / Create vlastné kurzor založené na prostriedok. 
 
hCurs2 = LoadCursor (hinst, MAKEINTRESOURCE(240)) 
 

Tie by mali implementovať vlastné kurzory ako zdroje. Namiesto vytvárania kurzory v čase spustenia použiť funkciu LoadCursor, LoadCursorFromFilealebo LoadImage sa predišlo zariadenie závislosť, zjednodušiť lokalizáciu a zapnúť aplikácie zdieľať kurzor vzory.

V nasledujúcom príklade používa funkciu CreateCursor vytvoriť vlastné kurzor v čase spustenia. V príklade sa sem pre ilustráciu, ako systém interpretuje kurzor bitmasks.

HINSTANCE hinst;      // handle to current instance 
HCURSOR hCurs1, hCurs2;   // cursor handles 
 
HCURSOR hCurs3;       // cursor handle 
 
// Yin cursor AND bitmask 
 
BYTE ANDmaskCursor[] = 
{ 
  0xFF, 0xFC, 0x3F, 0xFF,  // line 1 
  0xFF, 0xC0, 0x1F, 0xFF,  // line 2 
  0xFF, 0x00, 0x3F, 0xFF,  // line 3 
  0xFE, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 4 
 
  0xF7, 0x01, 0xFF, 0xFF,  // line 5 
  0xF0, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 6 
  0xF0, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 7 
  0xE0, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 8 
 
  0xC0, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 9 
  0xC0, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 10 
  0x80, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 11 
  0x80, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 12 
 
  0x80, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 13 
  0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 14 
  0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 15 
  0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 16 
 
  0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF,  // line 17 
  0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 18 
  0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 19 
  0x80, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 20 
 
  0x80, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 21 
  0x80, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 22 
  0xC0, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 23 
  0xC0, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 24 
 
  0xE0, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 25 
  0xF0, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 26 
  0xF0, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 27 
  0xF8, 0x00, 0x3F, 0xFF,  // line 28 
 
  0xFE, 0x00, 0x7F, 0xFF,  // line 29 
  0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 30 
  0xFF, 0xC3, 0xFF, 0xFF,  // line 31 
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF  // line 32 
};
 
// Yin cursor XOR bitmask 
 
BYTE XORmaskCursor[] = 
{ 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 1 
  0x00, 0x03, 0xC0, 0x00,  // line 2 
  0x00, 0x3F, 0x00, 0x00,  // line 3 
  0x00, 0xFE, 0x00, 0x00,  // line 4 
 
  0x0E, 0xFC, 0x00, 0x00,  // line 5 
  0x07, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 6 
  0x07, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 7 
  0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 8 
 
  0x1F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 9 
  0x1F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 10 
  0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 11 
  0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 12 
 
  0x3F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 13 
  0x7F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 14 
  0x7F, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 15 
  0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00,  // line 16 
 
  0x7F, 0xFF, 0x00, 0x00,  // line 17 
  0x7F, 0xFF, 0x80, 0x00,  // line 18 
  0x7F, 0xFF, 0xE0, 0x00,  // line 19 
  0x3F, 0xFF, 0xE0, 0x00,  // line 20 
 
  0x3F, 0xC7, 0xF0, 0x00,  // line 21 
  0x3F, 0x83, 0xF0, 0x00,  // line 22 
  0x1F, 0x83, 0xF0, 0x00,  // line 23 
  0x1F, 0x83, 0xE0, 0x00,  // line 24 
 
  0x0F, 0xC7, 0xE0, 0x00,  // line 25 
  0x07, 0xFF, 0xC0, 0x00,  // line 26 
  0x07, 0xFF, 0xC0, 0x00,  // line 27 
  0x01, 0xFF, 0x80, 0x00,  // line 28 
 
  0x00, 0xFF, 0x00, 0x00,  // line 29 
  0x00, 0x3C, 0x00, 0x00,  // line 30 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 31 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00  // line 32 
};
 
// Create a custom cursor at run time. 
 
hCurs3 = CreateCursor( hinst,  // app instance 
       19,        // horizontal position of hot spot 
       2,         // vertical position of hot spot 
       32,        // cursor width 
       32,        // cursor height 
       ANDmaskCursor,   // AND bitmask 
       XORmaskCursor );  // XOR bitmask 
 

Vytvoriť kurzor CreateCursor týka pravdivostná tabuľka AND a XOR bitmasks.

A bitovú masku XOR bitovú masku Zobrazenie
0 0 Black
0 1 Biela
1 0 Obrazovka
1 1 Reverzné obrazovky

Ďalšie informácie nájdete v téme bitové mapy.

Pred uzavretím, je nutné použiť funkciu DestroyCursor zničiť akékoľvek kurzory ste vytvorili s CreateCursor. Nie je potrebné na zničenie kurzory vytvorené inými funkciami.

Index