CDM_SETCONTROLTEXT

CDM_SETCONTROLTEXT správy nastaví text určený ovládací prvok v Explorer-štýl Otvoriť alebo Uložiťako spoločné dialógové okno. Dialógovom okne musia vytvorené s OFN_EXPLORER vlajkou; v opačnom prípade sa hlásenie zlyhá .

 CDM_SETCONTROLTEXT
wParam = id (WPARAM); 
lParam = text (LPARAM) (ukončený nulou LPSTR); 
 
/ / zodpovedajúce makro
neplatné CommDlg_OpenSave_SetControlText (hdlg, identifikácia, text) 

Parametre

hdlg
Popisovač spoločnej dialógové okno pole prijímať správy.
identifikácia
Identifikátor ovládacieho prvku na ktorých text je nastavený.
textu
Smerník na reťazec zakončený uvedením nového textu pre kontrolu.

Note:

Vrátená hodnota.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica spoločných Dialog Box správy, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENFILENAME

Index