Spoločné dialógové okno pole Inicializácia vlajky

Inicializácia vlajok môžete použiť zmeniť správanie a vzhľad spoločnej dialógovým oknom. Inicializácia príznaky sú hodnoty, ktoré nastavíte v členských štátoch vlajok konštrukcie, použité na vytvorenie dialógového okna. Príznaky sa používa na zadanie, ktorých ovládacie prvky v dialógovom okne získať počiatočné hodnoty vypnúť vybraté ovládacie prvky a upravovať rozsah hodnôt používateľa môžete nastaviť s ovládacími prvkami. Použiť aj vlajkami umožniť háku postupy a vlastné šablóny pre dialógové okná.

Napríklad, môžete nastaviť hodnotu CF_EFFECTS vlajky členských CHOOSEFONT štruktúra priame dialógovom okne Písmo na zobrazenie množina ovládacích prvkov. Tieto ovládacie prvky umožňujú používateľovi zvoliť farbu logické písma ako aj či používať prečiarknutie a podčiarknutie účinky.

Inicializácia vlajkou hodnoty sú jedinečné pre každý spoločný dialógové okno a sú podrobne popísané v so štruktúrami, ktoré zodpovedajú ich.

Index