Spoločné Dialog Box štruktúry

Tieto štruktúry sú použité s bežných dialógových okien.

CHOOSECOLOR
CHOOSEFONT
DEVNAMES
FINDREPLACE
OPENFILENAME
OFNOTIFY
PAGESETUPDLG
PRINTDLG
PRINTDLGEX
PRINTPAGERANGE