PRINTPAGERANGE

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

PRINTPAGERANGE štruktúra určuje rozsah strán v tlačovej úlohy. Tlačovú úlohu môžete mať viac ako jeden rozsah strán. Táto informácia je poskytnutá v štruktúre PRINTDLGEX pri volaní funkcie PrintDlgEx.

tYPEDEF struct tagPRINTPAGERANGE {
    DWORD nFromPage;
    DWORD nToPage;
} PRINTPAGERANGE, * LPPRINTPAGERANGE 

Členovia

nFromPage
Určuje prvú stranu rozsahu.
nToPage
Určuje poslednú stranu rozsahu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 5.0 alebo novšia.
Windows:Nepodporované.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.
Importovať knižnica:Použiť comdlg32.lib.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica spoločných Dialog Box štruktúr, PRINTDLGEX, PrintDlgEx

Index