CDM_HIDECONTROL

CDM_HIDECONTROL správa skryje určený ovládací prvok v Explorer-štýl Otvoriť alebo Uložiťako spoločné dialógové okno. Dialógovom okne musia vytvorené s OFN_EXPLORER vlajkou; v opačnom prípade sa hlásenie zlyhá .

CDM_HIDECONTROL
wParam = id (WPARAM); 
lParam = 0;
 
/ / zodpovedajúce makro
neplatné CommDlg_OpenSave_HideControl (hdlg, identifikácia) 

Parametre

hdlg
Popisovač spoločnej dialógové okno pole prijímať správy.
identifikácia
Identifikátor skryť ovládací prvok.

Note:

Vrátená hodnota.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica spoločných Dialog Box správy, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENFILENAME

Index