Dialógové okno Písmo

Dialógové okno Písmo umožní užívateľovi vybrať atribútov pre logické písmo, napríklad názov písma, štýl (tučné písmo, kurzívu alebo pravidelné), ve3/4kosť bodu, účinky (podčiarknuté, prečiarknuté a text farba), a skript (alebo znakov).

Vytvoriť a zobraziť dialógové okno Písmo inicializuje CHOOSEFONT štruktúra a obiehanie štruktúru s funkciou ChooseFont.

Nasledujúci obrázok znázorňuje typickú dialógové okno Písmo.

Ak používateľ klikne na tlačidlo OK , ChooseFont vráti hodnotu TRUE, a stanovuje členov LOGFONT štruktúra poukázal členskými lpLogFont CHOOSEFONT konštrukcie. Môžete použiť štruktúru LOGFONT s CreateFontIndirect funkciu vytvoriť logickú písma. ChooseFont nastaví členmi CHOOSEFONT označovať používateľa výbery.

Ak používateľ zruší dialógové okno Písmo alebo vyskytne chyba, ChooseFont vráti hodnotu NEPRAVDA a obsah LOGFONT štruktúra nie sú definované. Môžete určiť príčinu chybu pomocou funkcie CommDlgExtendedError na získanie predĺženej chybové hodnoty.

Index